Thẻ PSN là gì? Làm thể nào để nạp thẻ PlayStation Network card (Thẻ PSN)?

Thẻ PlayStation Network, PlayStation Plus sử dụng để nạp tiền hoặc gia hạn các dịch vụ download tải game hoặc phim trên PlayStation Store.

Làm thế nào để Redeem Codes?

Dưới đây,Shop sẽ hướng dẫn các bạn nạp thẻ psn dễ dàng. Quá trình nạp thẻ trên các thiết bị gần như tương tự như nhau:

Trên PS4 Dynamic Menu, đi đến [PlayStation Store].


Tới “Redeem Codes” và nhấn vào nút ENTER (tùy theo máy Enter là X hay O).

thẻ psn

Ở đây bạn sẽ nhập mã thẻ PSN của bạn. Sau đó nhấn nút ENTER để tiếp tục.

Màn hình tiếp theo hiển thị thông tin mã thẻ mà bạn sắp nạp. Di chuyển tới Confirm để xác nhận và nhấn nút ENTER.


Màn hình hiện ra thông báo nạp thẻ thành công, bấm nút ENTER để tiếp tục nạp thẻ khác hoặc mua game từ Store.

Done!!!
Sau khi nạp tiền bạn muốn mua gì thì tìm trên store nhấp vào mua!

Các nội dung đã mua sẽ hiển thị dưới dạng tùy chọn trong “Library