Vào acc chọn Residential Address chọn phần Edit rồi sửa lại y như hình dưới:

Hướng dẫn đổi bang trong tài khoản PSN hệ US để tránh thuế

 

Đổi lại ba dòng theo mũi tên theo đúng như trong hình sau đó bấm SAVE

 

Hướng dẫn đổi bang trong tài khoản PSN hệ US để tránh thuế

Như vậy là tài khoản của bạn đã được đổi sang bang Oregon, ở bang này thì US vẫn chưa áp thuế nên khi mua trên store bạn sẽ không bị áp mức thuế 10%